Vorig jaar werd voor het eerst in de Europese Unie meer elektriciteit geproduceerd uit wind, zon en biomassa dan uit steenkool en bruinkool. Over het geheel genomen bedraagt ​​het aandeel van hernieuwbare energie in de Europese elektriciteitsmix nu 30 procent. Dit is de boodschap van een gezamenlijke analyse van twee denktanks over energie en klimaatbeleid: Agora Energiewende uit Duitsland en Sandbag uit Groot-Brittannië.

Meer weten over de zakelijke groene energie in Europa? Neem eens een kijkje op de website https://beste-energievergelijker.com/zakelijke-energie/. Hier kom alle belangrijke aandachtspunten tegen en kun binnen enkele minuten een zakelijke energie vergelijking maken.

Verschil Tussen De Europese Landen

De auteurs van het onderzoek hebben gegevens verzameld uit een groot aantal openbare bronnen, met de nadruk op de hernieuwbare energiebronnen wind, zon en biomassa. De waterkrachtcentrale , die in Europa sterk is afgenomen en hoe dan ook door natuurbeschermers is afgewezen, is weggelaten. Daarbij moet ook rekening gehouden worden het met overstappercentage naar een duurzame aanbieder per land. Meer info vind je op de website https://beste-energievergelijker.com/overstappen-energie/.

Bij de analyse van de gegevens bleek dat het aandeel van hernieuwbare energie binnen de EU aanzienlijk verschilt van land tot land. In de afgelopen drie jaar heeft bijvoorbeeld meer dan de helft van het VK en Duitsland bijgedragen aan de EU-brede expansie van hernieuwbare energiebronnen, met name windenergie speelt hier een centrale rol.

In Duitsland werd vorig jaar 30 procent van de elektriciteit opgewekt uit wind, zon en biomassa, vergeleken met 28 procent in het Verenigd Koninkrijk. De sterkste procentuele groei in Europa werd geregistreerd in Denemarken met een groene stroomtarief van maar liefst 74 procent en een toename van zeven procentpunten binnen een jaar.

Lage Duurzame Groei In Voornamelijk Oost Europa

De sterke groei in de vlaggenschepen van de EU staat echter in contrast met een nauwelijks merkbare opwaartse trend in veel andere lidstaten: Slovenië, Bulgarije, Frankrijk, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Hongarije hebben in dit decennium slechts een zeer kleine groei gekend. In alle zes de landen werd in 2017 minder dan 10% elektriciteit opgewekt uit wind, zon en biomassa.

Nog een probleem: in een aantal andere EU-landen, zoals Spanje, Italië, Portugal, België en Griekenland, heeft het aanvankelijke eco-machts herstel nu plaats gemaakt voor een trage stagnatie. Uitzonderingen op de negatieve trends die met name in Zuid- en Oost-Europa zijn waargenomen, zijn Kroatië en Roemenië,

Groei Heeft Veel Te Maken Met Succes Van Windenergie

“De ontwikkeling van duurzame energie in Europa is de afgelopen jaren sterk beïnvloed door het succesverhaal van windenergie in Groot-Brittannië en Duitsland. Maar alleen als alle landen in Europa gelijk geëngageerd zijn, is het mogelijk om tegen 2030 35 procent van de hernieuwbare energie in energieverbruik te gebruiken. Voor dit doel kunnen fotovoltaïsche cellen veel meer dan voorheen bijdragen.

Gemeten naar zijn potentieel en zijn nu zeer lage kosten, speelt het een veel te kleine rol “, zegt Matthias Buck, hoofd van het Europese energiebeleid bij Agora Energiewende, toevoegend:” Vooral in Zuid- en Midden-Europa, maar ook in Spanje en Griekenland hernieuwbare energie speelt een veel grotere rol. De klimatologische omstandigheden zijn daar zeer gunstig voor hernieuwbare energie.”

Wat Zeggen De Professionals?

Sandbag-analist Dave Jones voegt eraan toe. “Zodat er iets gebeurt met de emissies, kunnen de landen van de Europese Unie niet voorkomen dat kolencentrales worden ontmanteld. Volgens onze berekeningen hebben 258 kolencentrales in de EU vorig jaar 38 procent van alle emissies in het emissiehandelssysteem veroorzaakt.

Dat komt overeen met 15 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. We hebben een snelle en volledige kolen uitgang in Europa nodig. Het zou absurd zijn om elektrische auto’s in de jaren 2030 met elektriciteit uit kolen te laden.